Bezpieczna witryna - bierz przykład
z manekina

POBIERZ MATERIAŁY

Promocja noszenia maseczek w centrach handlowych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O AKCJI

BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW

Promujemy przestrzeganie zasad DDM w centrach handlowych - Dezynfekcja - Dystans - Maseczka.

WIDOCZNE SYMBOLE
I DOBRE PRAKTYKI

Logo akcji na witrynach sklepowych, w przestrzeniach wspólnych, na maseczkach założonych manekinom wystawowym w lokalach najemców.

ODPOWIEDZIALNY BIZNES

Centra handlowe solidarnie wspierają walkę z pandemią ze znaczkiem "Maskę noszę, nie roznoszę”.

LOKALNE INICJATYWY

Zapraszamy zarządców do inicjowania własnych działań opartych o akcję - konkursów, wystaw, kampanii edukacyjnych.

MASKA? PROSZĘ!

POLSKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH I MINISTERSTWO ZDROWIA APELUJĄ

Cieszymy się, że możemy razem zaprosić centra handlowe: właścicieli, zarządców i najemców do udziału we wspólnej akcji przeciwdziałającej skutkom pandemii COVID-19 pod hasłem BEZPIECZNA WITRYNA – BIERZ PRZYKŁAD Z MANEKINA, zorganizowanej przez Polską Radę Centrów Handlowych pod patronatem Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.


Dziękujemy za Państwa stałe zaangażowanie w edukację na temat bezpieczeństwa oraz włączenie się w promocję szczepień i otwieranie tymczasowych punktów szczepień na terenie obiektów handlowych. Dzisiaj bardziej niż zwykle potrzebne jest połączenie wszystkich sił, aby przeciwdziałać konsekwencjom braku odpowiedzialności osób, które lekceważą zagrożenie kolejną falą pandemii.

Chcemy raz jeszcze przypomnieć o zasadach DDM: jednym głosem, poprzez nałożenie masek manekinom wystawionym na sklepowych witrynach, zamieszczenie informacji w sklepach i na terenie centrów, na stronach oraz w mediach społecznościowych. Razem będziemy bardziej widoczni i skuteczni. Branża centrów handlowych ma siłę w swojej jedności.


Dziękujemy za pierwsze deklaracje przyłączenia się do akcji. Państwa udział kolejny raz potwierdza współodpowiedzialność całego sektora handlu za zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa.Polska Rada Centrów Handlowych oraz Ministerstwo Zdrowia jednym głosem przypominają, że jedyną znaną dzisiaj ochroną przed kolejnymi falami zachorowań oraz obostrzeniami jest stosowanie zasad sanitarnych i masowe szczepienia.

JAK WYKORZYSTAĆ MATERIAŁY?

POSLKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH POLECA

PRZYMOCUJ W WIDOCZNYM MIEJSCU

Wydrukuj naklejki i przymocuj je do witryny sklepu, drzwi, w innym widocznym dla klientów miejscu - np. w formie znaków poziomych na podłodze!

Przygotuj maseczki z logo akcji i zadbaj, żeby zostały nałożone manekinom na witrynach,, wewnątrz lokali lub prezentującym kolekcje w przestrzeniach wspólnych

WYDRUKUJ NA MASECZCE I ZAŁÓŻ JĄ MANEKINOWI

Zorganizuj inną akcję promującą noszenie maseczek - konkurs, pokaz mody, wystawę, działanie CSR we współpracy z lokalnymi NGO'sami, możesz też zainicjować lokalną akcję w mediach społecznościowych, nagrać film!

ZORGANIZUJ NIETYPOWĄ AKCJĘ

ZALECENIA MINISTERSTWA ZDROWIA

DDM I SZCZEPIENIA SZANSĄ NA POKONANIE WIRUSA

DYSTANS

DEZYNFEKCJA

MASECZKI

ZASZCZEP SIĘ W CENTRUM HANDLOWYM PRZECIWKO COVID-19

W CAŁEJ POLSCE DZIAŁA PONAD 80 PUNKTÓW SZCZEPIEŃ W CENTRACH HANDLOWYCH

W przychodniach, aptekach i w innych lokalach - w centrach handlowych w Polce można już dziś zaszczepić się przeciwko Covid-19. Polska Rada Centrów Handlowych zaprasza wszystkie osoby, które jeszcze nie skorzystały z możliwości zaszczepienia się do wizyty w najbliższej galerii, która prowadzi szczepienia!

blisko

ponad 80 centrów handlowych w całej Polsce

dobrze zorganizowane i łatwo dostępne

sprawnie

z dbałością o zasady bezpieczeństwa, działające na podstawie rekomendacji ministerialnych

bezpiecznie

Sprawdź listę centrów handlowych

KONTAKT

POLSKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH

Prześlij materiały z akcji organizowanych w Twoim centrum handlowym na adres: maseczki@prch.org.pl


Napisz do nas by dowiedzieć się więcej!

Polska Rada Centrów Handlowych

ul. Nowogrodzka 50

00-695 Warszawa

info@prch.org.pl